Rendszertan

A növények rendszerezése

A ma élő növényvilág sok millió éves fejlődés eredménye. A földtörténet régebbi korszakaiban élt növényvilágról kövületek, például az üledékes kőzetekből előkerült levéllenyomatok és megkövesedett növényi maradványok alapján alkothatunk magunknak képet. Ezek alapján lehetővé vált a növényvilág törzsfájának megalkotása.

Hagyományos rendszer

A magyar iskolákban manapság is ezt tanítják.

 • törzs: Vörösmoszatok
 • törzs: Barnamoszatok
 • törzs: Zöldmoszatok
 • törzs: Mohák
  • osztály: Májmohák
  • osztály: Lombosmohák
 • törzs: Harasztok
  • osztály: Korpafüvek
  • osztály: Zsurlók
  • osztály: Páfrányok
 • törzs: Nyitvatermők
  • osztály: Cikászok
  • osztály: Leplesmagvúak
  • osztály: Fenyők
  • osztály: Tiszafák
 • törzs: Zárvatermők
  • osztály: Kétszikűek
  • osztály: Egyszikűek

Újabb filogenetikus rendszer

Telepes növények

 • törzs: Valódi zöldmoszatok (Chlorophyta)
 • törzs: Csillárkamoszatok (Charophyta)
 • törzs: Májmohák (Hepatophyta)
 • törzs: Becősmohák (Anthocerophyta)
 • törzs: Lombosmohák (Bryophyta)

Szövetes növények

Virágtalan növények
 • törzs: Korpafüvek (Lycopodiophyta)
 • törzs: Harasztok (Pteridophyta)
  • osztály: Zsurlók (Equisetopsida)
  • osztály: Őspáfrányok (Psilotopsida)
  • osztály: Marattiapáfrányok (Marattiopsida)
  • osztály: Valódi páfrányok (Pteridopsida)
Virágos növények

Nyitvatermők
 • törzs: Cikászok (Cycadophyta)
 • törzs: Leplesmagvúak (Gnetophyta)
 • törzs: Toboztermők (Pinophyta)
 • törzs: Páfrányfenyők (Ginkgophyta)
Zárvatermők
 • törzs: Zárvatermők (Angiospermatophyta)
  • osztály: Kétszikűek (Dicotyledonopsida)
  • osztály: Egyszikűek (Monocotyledonopsida)